Jak se odlišuje rouška, nanorouška a respirátor?

Rouška běžná látková nebo chirurgická (také ústenka) slouží hlavně k ochraně Vašeho okolí, vás příliš nechrání, uvádí se 40-60% prvních 15-20 min, než navlhne. Je určená pro jednorázové použití, pak k vyhození (do sáčku a do koše), nebo ta bavlněná k vyvářce min na 90 stupňů, pak vyžehlení z obou stran parní žehličkou.. V poslední době se uvádí možnost nošení dvou roušek, které lépe ochrání, hlavně Vás, tak zdvojení filtrační vrstvy. V zahraničí tento trend na rychlém vzestupu. Roušky jsou volně padnoucí, uchyceny za uši nebo na hlavě gumičkami, nebo úvazkem, je dobré přitlačit plíšek okolo nosu, je-li v roušce. Také zde je nutné, aby co nejlépe padly, přilnuly, těsnily co možná nejvíce. Absurdní a spíše signál hlouposti či ignorance jsou roušky nošené na bradě, nebo mimo nos. Pak z velké části ztrácí funkci a smysl. 

Nanorouška je účinější než běžná rouška, hlavně kvůli nanofiltrační membráně (mikrovláknům těsně u sebe). Je-li dobře usazena na obličej, chrání i jejího uživatele (nejen okolí), kvůli bakteriální filtraci BFE až 98+%. Je však omezena doba použití jednorázově, např. u nanoroušek Nano Med.Clean 8-12 hodin. Opakované použití se nedoporučuje, praní aj způsoby dezinfekce aj. mohou výrazně poškodit filtrační nanomateriál. 

Respirátor je mimo filtračních masek nejúčinější prostředek respirační ochrany (protekce). Musí být dobře nasazen a pevně přiléhat k obličeji. Součástí může být jednosměrný výdechový ventil, který usnadní výdech, snižuje vlhnutí, ale dovnitř nepustí vzduch z okolí, nádech probíhá přes filtrační materiál (sedí-li dobře respirátor). Většinou je doporučené jednorázové použití, zejména s označením NR (jednorázový respirátor). Pak jsou respirátory k opakovanému použití (označení R), 3-5 cyklů, při šetrném zacházení, sterilizaci nebo dezinfekci, bez rizika kontaminace samotného respirátoru nebo jeho součástí (gumičky, filtrační materiál, ventil). Odborníci upozorňují na kontaminaci respirátoru vždy při jeho sejmutí, pak musí být respirátor dezinfikovaný, včetně rukou a předmětů, kde byl odložen apod. 

Více k problematice v dalších článcích této sekce. 

zdroj: analytický tým spol. ProRetail s.r.o., portál MZd ČR.